Clubarbitrageplan VV.Niekerk 05-2018

1.Huidige situatie
– We hebben +/- 25 jeugd en senioren scheidsrechters .
– 95 % met diploma bos of junior scheidsrechter.
– Scheidsrechters worden aangesteld door Dirk Reitsma Senioren) en Jan Posthumus de jeugd.
– Rooster jeugd wordt gemaakt door scheidsrechter commissie .
– Elke maandag worden de jeugd scheidsrechter aan gesteld .
– Bij elke wedstrijd word de scheidsrechter begeleid door de scheidsrechter commissie .

2.Doelstellingen
-Elke Wedstrijd een opgeleide scheidsrechter
-Opgeleide grensrechters
-Het begeleiden en opleiden van scheidsrechters
-Twee keer per jaar overleg alle scheidsrechters . of vaker indien nodig
– Elk jaar een cursus of thema avond van de KNVB

3.Gewenste situatie
– Van af 08-2008 is de scheidsrechters commissie in dienst deze bestaat uit Oeds Bakker,Dirk de Vries, Johan Doornbosch en Fre
Huizinga, deze commissie gaan de scheidsrechters begeleiden en opleiden volgens de regels van de KNVB en 25 gouden regels van de VV.Niekerk.
– Deze commissie gaat nauw samen werken met de wedstrijdsecretarissen Dirk Reitsma en Feike Swieringa ,Jan Posthumus.
– Het aanstellen van scheidsrechters gebeurd door de Wedstrijdsecretarissen.
– De Scheidsrechter commissie geeft aan wie wat mag fluiten !
– Dit geld ook voor alle toernooien bij de VV.Niekerk !
– De Scheidsrechter commissie zal regelmatig verantwoording af
leggen aan het Hoofdbestuur , overleg twee keer per jaar of indien
mogelijk vaker .
– Via e.mail worden alle overleg en regels uitgewisseld en op de
website gezet.

4.Deelplan klimaat/imago arbitrage
Concrete acties in het komende jaar

– Afspraken – overleg twee keer per jaar, alle scheidsrechters en wedstrijdsecretarissen – waar van een keer bij de start nieuw voetbal jaar.
– Afspraak maken over normen en waarden en rode en gele kaarten en tijdstraf regel.

5.Deelplan werving
Concrete acties in komende jaar.

– Wervingsactie onder junioren door Fre Huizinga en Johan Doornbosch
– Wervingsactie onder senioren door Oeds Bakker
– Wervingsactie onder ouders en leden door Oeds en Fre

6.Deelplan behoud/faciliteiten
NVT

7.Deelplan begeleiding/opleiding
Concrete acties in het komende jaren

– De Scheidsrechter commissie begeleid de Scheidsrechters van de VV.Niekerk .
– Oedse Bakker begeleid de Scheidsrechter op zondag en waar mogelijk ook op zaterdag. Begeleid de Jeugdscheidsrechters en de Senioren scheidsrechters is via een rooster vast gesteld
– Het op starten van een lichting Pupillenen Jun.scheidsrechters cursus
– Het op starten Basisopleiding scheidsrechters senioren
– Het geven van cursus grensrechter
– Spelregelavonden

8.Organisatie binnen de vereniging & financiën

– Hoofdbestuur blijft verantwoordelijk voor de arbitrage en de scheidsrechtercommissie
– Scheidsrechtercommissie moet indien nodig verantwoording afgeven aan de leden op een ledenvergadering
– Financien vallen onder hoofdbestuur , elke uitgave wordt aangevraagd voor goedkeuring bij het hoofdbestuur.

– De Scheidsrechtercommissie: Oeds Bakker, Dirk de Vries, Johan Doornbosch en Fre
Huizinga.

Voorzitter : Fre Huizinga

De Wedstrijd secretaris :
– Senioren en Dames : Dirk Reitsma
– Jeugd : Feike Swieringa – Jan Posthumus.