Kantine maatregelen

Afgelopen zaterdag is het voetbalseizoen met aangepaste maatregelen ivm Corona weer begonnen. Zo was ook de kantine weer geopend. Helaas heeft het bestuur moeten constateren dat de maatregelen onvoldoende waren en dat de regels en adviezen niet werden nageleefd. Wij zijn hier met elkaar verantwoordelijk voor, ook voor de veiligheid van onze vrijwilligers. Er zullen daarom een aantal aanpassingen worden doorgevoerd. Hopelijk is dit voldoende en realiseert iedereen zich dat we het met elkaar zullen moeten doen. Houd je aan de regels die zijn opgesteld, zo houden we het leuk. Wij gaan geen vrijwilligers vragen om als agent te gaan optreden. Als blijkt dat de regels onvoldoende worden nageleefd en er wederom teveel mensen in de kantine zijn, zijn wij genoodzaakt vergaande maatregelen te nemen.
Het Bestuur
DE REGELS!
1. De hoofdingang is de entree, de uitgang is langs de toiletten, tegen de stroom in lopen is niet toegestaan.
2.Vul het registratieformulier in.
3. Er zijn een beperkt aantal zitplaatsen in de kantine(34). De stoelen of krukken mag je niet verplaatsen, deze zijn op afstand van elkaar geplaatst.
4. Als alle 34 zitplaatsen bezet zijn, mag je een drankje aan de bar kopen en meenemen naar buiten. Houd ook buiten voldoende afstand.
5. De keuken is gesloten.
6. De toiletten in de kantine zijn gesloten. Je kunt gebruik maken van de toiletten in de Unit.
7. Volg de aanwijzingen van het kantine personeel op.
8. Als de 1,5 meter niet meer door de bezoekers wordt nageleefd zal de kantine worden gesloten.
9. De openings- en sluitingstijden worden naar de omstandigheden aangepast en gecommuniceerd via Facebook en in de kantine
10. De Unit zal vanaf heden worden gebruikt als bestuurskamer. Dit voorkomt kruisverkeer bij de ingang van de kantine. Tevens is er in de Unit voldoende ruimte om de 1,5 meter aan te houden.
MONDKAPJES DRAGEN NAAR UITWEDSTRIJDEN
Bij het rijden naar uitwedstrijden verwacht het bestuur dat spelers vanaf 13 jaar, leiders en chauffeurs mondkapjes dragen in de auto. Dit is conform het advies van de overheid.