Klusdagen bij V.V. Niekerk

Beste allemaal,
Iedereen heeft inmiddels kunnen aanschouwen dat ons kunstgrasveld is aangelegd. En oprecht mogen we zeggen dat het er prima uitziet.

Als Stichting SVE en VV Niekerk willen wij het complex nu netjes houden en de velden goed onderhouden. Dit zijn we ook verplicht nu alles is geprivatiseerd, wat inhoudt dat het onderhoud door of in opdracht van ons moet worden uitgevoerd. De complexe onderhoudswerkzaamheden worden uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Daarnaast verzorgt Gemeente Grootegast het maaien van de velden.

Er blijven echter ook genoeg werkzaamheden over die wij zelf kunnen uitvoeren met behulp van jullie. Het idee is om tweemaal per jaar te gaan klussen rondom de velden. Op deze manier hopen wij, door gezamenlijk de schouder eronder te zetten, het complex te onderhouden. De vereniging is immers van ons allemaal.

De eerste klusdag is op zaterdag 21 oktober vanaf 8.30 uur
De werkzaamheden betreffen o.a:
* verwijderen ballenvanger
* snoeien struikgewas
* maaien grasranden
* vastzetten gaasafscheiding
* etc.

Kortom noteer het in jullie agenda en we hopen jullie te zien op zaterdag 21
oktober. De koffie staat klaar en na afloop wordt er gezorgd voor een hapje.
Indien mogelijk graag voor de benoemde werkzaamheden beschikbaar materiaal meenemen.