We gaan van start!

Nieuws ten aanzien van een lang gekoesterde wens. In de raadsvergadering van 11 april 2017 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het beschikbaar stellen van aanvullend krediet voor de
aanleg van het kunstgrasveld. In het najaar van 2016 was reeds een eerste bedrag gereserveerd voor het kunstgrasveld. Het aanvullend krediet is noodzakelijk om het veld te voorzien van een veilige infill. Stichting Sportvelden Eekeburen heeft na onderzoek en inwinning van informatie gekozen voorhet materiaal EPDM. EPDM wordt reeds veelvuldig toegepast en voldoet aan strenge reachnormen voor o.a. speelgoed.

Naast het krediet voor de aanleg is er tevens een bedrag vastgesteld voor de jaarlijkse exploitatiekosten en de eenmalige privatiseringskosten. Zowel VV Niekerk als het stichtingbestuur SVE zijn verheugd met deze besluiten. Nadat de besluiten zijn genomen is op woensdag 12 april het contract getekend met Antea Group uit Heerenveen. Antea gaat het complete kunstgrasveld aanleggen inclusief alle zaken er omheen zoals het plaatsen van hekwerk en verlichting. Stichting SVE is blij dat na veelvuldig overleg het contract met ervaren marktpartij Antea is getekend.

De start van de aanleg van het kunstgrasveld zal zijn op 24 april 2017. De eerste werkzaamheden zijn o.a. het maken van een werkingang vanaf het parkeerterrein, verwijderen van stobben, dempen watergang en het afgraven/afvoeren van ca. 2.500 m3 grond. De complete aanleg zal naar verwachting circa 8 weken duren. Naast alle werkzaamheden rond het kunstgrasveld vindt er in de zomerstop tevens onderhoud plaats aan de twee natuurgras velden. Veld 1 wordt daarnaast nog voorzien van een nieuwe speelveld afscheiding.

Na de zomerstop heeft VV Niekerk de beschikking over een prachtig kunstgrasveld!

Albert en Ria nemen afscheid van de kantine

Na 17 jaar met veel plezier het beheer van de kantine te hebben gedaan is het mooi geweest. Aan het eind van dit seizoen zullen ze afscheid nemen van de andere kant van de bar. Als er nog geen opvolger gevonden is zullen ze 2017 nog volmaken.

17 jaar geleden gaf Wim Pruim aan te willen stoppen. Albert en Ria waren al een aantal jaar vrijwilliger in de kantine en namen de uitdaging graag aan. In 17 jaar is er heel wat verandert, zo is de hele keuken vernieuwd, er is een nieuwe vloer in gelegd en we zitten aan een nieuwe bar. Er zijn uiteraard ook minder leuke dingen gebeurd, zoals een aantal inbraken en het grootste dieptepunt in deze jaren de brand. Maar gelukkig zijn er ook vele feestjes gevierd, zoals de ieder jaar het 3 Provinciën toernooi, het Jan Dijk damestoernooi en zijn er promoties en kampioenschappen gevierd. Kortom, 17 fantastische jaren. Graag hadden ze de 20 jaar vol gemaakt, maar helaas laat de fysieke gesteldheid dit niet meer toe. Het is tijd om te genieten.

Het bestuur wil Albert en Ria ontzettend bedanken voor deze mooie jaren.
We zijn nu natuurlijk op zoek naar nieuwe beheerders. Dus lijkt het je leuk om ieder weekend te zorgen dat onze leden gezellig een biertje kunnen drinken na de wedstrijd? Neem dan contact op met Auke Henk, 06 215 623 23. De vacature met meer informatie over wat de functie inhoudt vind je hier.

Deze wedstrijden gaan niet door dit Weekend

8-4-2017

Rottevalle 3 – Niekerk 4

Boerakker 2 – Niekerk 3

9-4-2017

Niekerk 1 – Gorredijk 5

#Wij willen hesjes

Gratis hesjes zijn nooit verkeerd. Door deze foto te plaatsen maakt V.V. Niekerk kans op 50 gratis hesjes van ING.

V.V. Niekerk Zat.1 – Veenhuizen Zat.1 op 25 maart.

De wedstrijd Niekerk 1 – Veenhuizen 1 op zaterdag 25 maart zal gespeeld worden in Veenhuizen. Vorige keer is er geregeld dat Veenhuizen bij Niekerk te gast kwam. Vandaar dat op zaterdag 25 maart de wedstrijd uit zal worden gespeeld!

Klaverjassen

Volgende week vrijdag avond 24 maart Klaverjassen.

I.p.v.    31 maart

Aanvang 20.00 uur

Drie provinciën-toernooi voor de jeugdteams

De jeugdafdeling van v.v. Niekerk organiseert in het pinksterweekend op 1, 2 en 3 juni 2017 haar jaarlijkse drie provinciën-toernooi voor de jeugdteams.Voor elk team van de v.v. Niekerk willen we een toernooi samenstellen waarin gestreden wordt om de winst.
Het programma ziet er als volgt uit:

Donderdagavond 1 juni 2017:

JO 17-1 (B1) 2 e klasse
JO 17-2 (B2) 3 e klasse

Vrijdagavond 2 juni 2017:
JO 15-1 (C1) 2 e klasse
JO 15-2 (C2) 2 e klasse
D Meisjes 1 e klasse (elftal)

Zaterdagmorgen 3 juni 2017:
JO 13-1 (D1) 2 e klasse (elftal)
JO 13-2 (D2) 4 e klasse (zevental)
JO 11-1 (E1) 3 e klasse

Zaterdagmiddag 3 juni 2017:

JO 11-2 (E2) 4 e klasse
JO-11- 3 (E3) 5 e klasse
JO 9-1 (F1) 2 e klasse
JO 9-2 (F2) 3 e klasse
JO 9-3 (F3) 4 e klasse

U kunt zich opgeven door het formulier te mailen naar: drieprovincientoernooi@hotmail.com

Download Hier het opgaveformulier.

Met vriendelijke groet,

Toernooicommissie v.v. Niekerk

Trainingen afgelast

Vanavond (2 maart) is er alleen training voor de zaterdag 1 selectie.

 

 

Stichting SportVelden Eekeburen (st. SVE)

Ten aanzien van de vorderingen omtrent de aanleg van het kunstgrasveld zijn wij als bestuur verheugd jullie te kunnen mededelen dat er een stichting bestuur is gevormd.
Het oprichten van deze stichting is voorwaarde geweest vanuit de Gemeente Grootegast, waarmee de velden in eigen beheer komen (privatisering).

De Stichting SportVelden Eekeburen bestaat uit een drietal personen, te weten: Egbert Renkema, Melle Heerlien en Sander Oosting. Daarnaast is Jan Bakker van de Smidshornerweg nauw betrokken bij de Stichting. De stichting heeft al een programma van eisen opgesteld en er zijn drie offertes aangevraagd.

Komende periode zal de stichting zich gaan bezighouden met o.a.:
*beoordelen van de offertes
*keuze aannemer voor aanleg kunstgrasveld
*onderhoud van struiken en bomen op het sportpark
*overleg met Gemeente Grootegast
*opstellen exploitatie-begroting voor de velden

Als bestuur zien wij met vertrouwen tegemoet naar de taken die de stichting gaat uitvoeren en die eindelijk zullen leiden tot de realisatie van een kunstgrasveld.

Het Bestuur

Klaverjassen

a.s. vrijdagavond 24 februari…

Weer een gezellig avondje Klaverjassen.

aanvang 20.00 uur

Ieder is welkom!!klaverjassen