We gaan van start!

Nieuws ten aanzien van een lang gekoesterde wens. In de raadsvergadering van 11 april 2017 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het beschikbaar stellen van aanvullend krediet voor de
aanleg van het kunstgrasveld. In het najaar van 2016 was reeds een eerste bedrag gereserveerd voor het kunstgrasveld. Het aanvullend krediet is noodzakelijk om het veld te voorzien van een veilige infill. Stichting Sportvelden Eekeburen heeft na onderzoek en inwinning van informatie gekozen voorhet materiaal EPDM. EPDM wordt reeds veelvuldig toegepast en voldoet aan strenge reachnormen voor o.a. speelgoed.

Naast het krediet voor de aanleg is er tevens een bedrag vastgesteld voor de jaarlijkse exploitatiekosten en de eenmalige privatiseringskosten. Zowel VV Niekerk als het stichtingbestuur SVE zijn verheugd met deze besluiten. Nadat de besluiten zijn genomen is op woensdag 12 april het contract getekend met Antea Group uit Heerenveen. Antea gaat het complete kunstgrasveld aanleggen inclusief alle zaken er omheen zoals het plaatsen van hekwerk en verlichting. Stichting SVE is blij dat na veelvuldig overleg het contract met ervaren marktpartij Antea is getekend.

De start van de aanleg van het kunstgrasveld zal zijn op 24 april 2017. De eerste werkzaamheden zijn o.a. het maken van een werkingang vanaf het parkeerterrein, verwijderen van stobben, dempen watergang en het afgraven/afvoeren van ca. 2.500 m3 grond. De complete aanleg zal naar verwachting circa 8 weken duren. Naast alle werkzaamheden rond het kunstgrasveld vindt er in de zomerstop tevens onderhoud plaats aan de twee natuurgras velden. Veld 1 wordt daarnaast nog voorzien van een nieuwe speelveld afscheiding.

Na de zomerstop heeft VV Niekerk de beschikking over een prachtig kunstgrasveld!