Wijzigingen Geel en Rode kaarten 2017-2018.

 Wijzigingen Geel en Rode kaarten 2017-2018.  

Via deze Brief l brengen wij je graag op de hoogte van een aantal
belangrijke wijzigingen op het gebied van tuchtzaken die vanaf het
komend seizoen ingaan. Wij willen je vragen om deze brief  ook onder
de aandacht te brengen van de trainers en/of leiders binnen je
vereniging zodat ook zij goed voorbereid aan de start van het seizoen
staan.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

*   Nieuwe staffel gele kaarten
*   Gewijzigde directe rode kaartregeling
*   Gewijzigde reikwijdte uitsluitingen

Nieuwe staffel gele kaarten
Vanaf komend seizoen is er bij het registreren van waarschuwingen een
onderverdeling in drie categorieën:

1.  Registraties uit competitiewedstrijden (inclusief
beslissingswedstrijden voor promotie, degradatie of
periodekampioenschap en kampioenswedstrijden);
2.  Registraties uit bekerwedstrijden;
3.  Registraties uit promotie- en degradatiewedstrijden/play-offs.

Staffel waarschuwingen reguliere competitie

Aantal registraties     Aantal wedstrijden uitsluiting
1       0
2       0
3       0
4       0
5       1
6       0
7       1
8       0
9       1

en vervolgens steeds 1.
Iedere vijfde, zevende, negende en volgende registratie die een speler
krijgt, betekent uitsluiting voor de eerstvolgende competitiewedstrijd
of daarmee samenhangende wedstrijd voor deze speler. Deze speler is
dus niet uitgesloten voor bekerwedstrijden.

Staffel waarschuwingen bekercompetitie

Aantal registraties     Aantal wedstrijden uitsluiting
1       0
2       1
3       0
4       1

en vervolgens steeds 1.
Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt,
betekent uitsluiting voor de eerstvolgende bekerwedstrijd voor deze
speler. Deze speler is dus niet uitgesloten voor competitiewedstrijden
of daarmee samenhangende wedstrijden.

Staffel waarschuwingen promotie- of degradatiewedstrijden
Aantal registraties     Aantal wedstrijden uitsluiting
1       0
2       1
3       0
4       1

en vervolgens steeds 1.
Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt,
betekent uitsluiting voor de eerstvolgende competitiewedstrijd of
daarmee samenhangende wedstrijd voor deze speler. Deze speler is dus
niet uitgesloten voor een bekerwedstrijden.

Twee gele kaarten in één wedstrijd
Wanneer een speler twee gele kaarten krijgt in een competitiewedstrijd
of daarmee samenhangende wedstrijd heeft dit tot gevolg dat de speler
is uitgesloten van deelname aan competitiewedstrijden en daarmee
samenhangende wedstrijden totdat zijn team de eerstvolgende
competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft gespeeld.
Deze speler is dus niet uitgesloten voor bekerwedstrijden.
Wanneer een speler twee gele kaarten krijgt in een bekerwedstrijd
heeft dit tot gevolg dat de speler is uitgesloten van deelname aan
bekerwedstrijden totdat zijn team de eerstvolgende bekerwedstrijd
heeft gespeeld. Deze speler is dus niet uitgesloten voor
competitiewedstrijden of daarmee samenhangende wedstrijden.

Gewijzigde directe rode kaartregeling
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een
competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd door de
scheidsrechter is bestraft met een directe rode kaart, is voor geen
enkel team speelgerechtigd om uit te komen in competitiewedstrijden en
daarmee samenhangende wedstrijden tot en met de dag waarop zijn team
de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende
wedstrijd heeft gespeeld. Dit geldt niet wanneer de aanklager
amateurvoetbal de tuchtzaak seponeert of de tuchtcommissie of
commissie van beroep de speler vrijspreekt.
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een bekerwedstrijd
door de scheidsrechter is bestraft met een directe rode kaart, is voor
geen enkel team speelgerechtigd om uit te komen in bekerwedstrijden
tot en met de dag waarop zijn team de eerstvolgende bekerwedstrijd
heeft gespeeld. Dit geldt niet wanneer de aanklager amateurvoetbal de
tuchtzaak seponeert of de tuchtcommissie of commissie van beroep de
speler vrijspreekt.

Reikwijdte uitsluitingen
Uitsluitingen die worden opgelegd als gevolg van overtredingen in het
veldvoetbal zijn niet van toepassing op zaalvoetbal en omgekeerd,
tenzij het tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de overtreding
anders beslist.
Uitsluitingen die worden opgelegd naar aanleiding van overtredingen in
competitiewedstrijden of met de competitie samenhangende wedstrijden
zijn niet van toepassing op bekerwedstrijden en omgekeerd, tenzij het
tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de overtreding anders
beslist.
De tuchtrechtelijke organen zijn de aanklager, de tuchtcommissie en de
commissie van beroep.

Wat zijn met de competitie samenhangende wedstrijden?
Een met de competitie samenhangende wedstrijd is een promotie- en
degradatiewedstrijd/play-offs, maar bijvoorbeeld ook een
beslissingswedstrijd voor promotie, degradatie of periodekampioenschap
en een kampioenswedstrijd.

Bij vragen kan er contact worden opgenomen met de collega’s van de
afdeling tuchtzaken van het steunpunt/bondsbureau.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Hans Schelling
Operationeel manager